English Türkçe Bugün 18 Ocak 2017 Çarşamba 22:06

Yayın İlkeleri

 

21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Yazı Yayın Koşulları

1. 21. Sosyal Bilimler dergisi, hakemli bir dergi olup 3 aylık olarak yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe gönderilir.

2. 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler dergisi'ne gönderilen yazılar, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve yayınlanmak üzere başka bir basılı/elektronik mecraya sunulmamış olmalıdır. Dergiye sunulan ve/veya hakemlik sürecine alınan makalelerin, başka bir mecraya yollanmış olması ve daha önce tıpkı veya benzerinin yayınlanmış olmasının tespiti halinde süreç iptal edilir.

3. 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler dergisine sunulan makaleler öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Şekil ve içerik olarak uygun bulunan makaleler hakem tayin edilmek üzere yayın kuruluna sunulmaktadır.

4. Dergiye gönderilen makalelerin hakemlik sürecine girip girmeyeceği 4-5 hafta içinde sonuçlandırılır.

5. Makalelerin değerlendirme süresi için tarih verilmez.

6. Yayın Kurulu tarafından incelenen makalelere uygun bulunduğu takdirde hakemler tayin edilmektedir.

7. Hakemler'den gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar/lar'dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar/lar'a bildirilmektedir.

8. Dergiye gönderilen makaleler en az 6.000, en fazla 10.000 kelime olmalıdır.

9. Gönderilen yazılar 1,5 satır aralıklı, tablo ve şekillerle birlikte A4 sayfası boyutunda olmalıdır. Yazı 12 puntoda Times New Roman ve Türkçe font kullanılarak hazırlanmalıdır. Sayfa yapısı; üst, alt, sağ ve sol 2,5 cm boşluk olacak şekilde ayarlanacak, cilt payı sıfır ve soldan hizalanacak. Dipnotlar ise Times New Roman karakterinde 10 punto karakter ile yazılacaktır. Şekil şartlarına veya dergi içeriğine uymayan yazılar ön inceleme sonrasında 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisince hakemlere gönderilmeden yazar/lar'a iade edilir.

10. Dergiye gönderilen makalelerin şekil, grafik ve tabloların derginin belirttiği formata uygun olması gereklidir. Dipnotlar, grafikler ve tablolar olabildiğince atıf yapılan sayfada veya hemen devamında yer almalıdır. Grafik ve tabloların altındaki notlar bu materyalleri ana metne bakmaksızın anlaşılabilir hale getirme amacını taşımalıdır. Metne konan tablolar yazılım programı çıktısı olarak konmamalı, sonuçları yazar/lar kendileri tablo haline getirmelidir, tablolar mümkün olduğunca A4 kağıt boyutuna uygun düzenlenmiş olmalıdır. Grafiklerin bilgisayar yazılım programı çıktısı olmamaları, çizim veya çizim resim halinde ve A4 kağıt boyutunu aşmayacak şekilde düzenlenmiş olmaları gerekmektedir.

11. Gönderilen bütün makalelerin başında, Türkçe başlık, Türkçe özet, İngilizce başlık, İngilizce özet yer almalıdır. Özet kısımları 150 - 200 kelimeyi aşmamalıdır. Özetlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Özet kısımlarının altında anahtar kelimeler (keywords) İngilizce ve Türkçe olarak yazılmalıdır. Özetlerde kısaltma kullanılmamalıdır.

12. Tüm yazılar; Amerikan Psikologlar Birliği (American Psychological Association, APA) tarafından yayınlanan "The publication manual of the American Psychological Association (6th edition) isimli kaynakta belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır. Bu kaynağa sayfamızda bulunan Şekil ve Biçimler linkinden ulaşabilirsiniz.

13. Metinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadı ve yayın tarihi (ve gerekliyse sayfa bilgisi) kullanılmalıdır. Örneğin: çetinoğlu (2002)...; çetin (2002, s. 182)...; eliçin (2001, ss. 182-186)...; özer ve birkan'a (2000) göre...; birtan'a (2007) göre...; özer ve birkan (2004)...; özkul, biran ve akın (2004)...gibi. Apa atıf formatına uygun olarak, atıfta bulunulan kaynağın yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise, kaynağa metin içinde ilk geçtiği yerde yukarıdaki gibi atıfta bulunulur: özkul, uzun, güzel, özer ve soysal (1992, ss. 154-198). Aynı kaynağa daha sonra yapılan atıflarda ilk yazarın ismi ile birlikte "ve ark." ifadesi kullanılır: özkul ve ark. (1992, ss. 154-198). Yazar sayısı 6 veya daha fazla ise; atıf, metin içinde ilk geçtiği yerde ve sonrasında özkul ve ark. (2005, ss. 154-198) olarak verilmelidir. Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyorsa bu kaynaklar parantez içinde alfabetik sıra ile verilmelidir. Örneğin: ...(bozok, 2000; mert, 2004; özer ve ark., 1996; vahitoğlu, gürler ve özdağ, 2007).

14. Kaynaktan aynen alıntı yapıldıysa, kaynağa atıfta bulunurken sayfa numarası mutlaka verilmelidir. Türkçe metinde kaynaklara atıfta bulunurken sayfa bilgisi için "s." veya "ss." kullanılmalıdır. Örneğin: çankaya (2002, s. 182)...; güneş (2001, ss. 182-183). Genişletilmiş İngilizce özet içinde kaynaklara atıfta bulunurken sayfa bilgisi için "p." veya "pp." kullanılmalıdır.

15. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur.

16. Makalelerde Türk dil kurumu'nun (TDK yazım kılavuzu ve yazım kuralları örnek alınmalıdır. Detaylı bilgi için TDK'nın web sayfasına bakınız: www.tdk.gov.tr. Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözlükler kullanılmalıdır. Türkçe'de alışılmamış sözcükler kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilebilir.

17. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’ne aittir.

18. Makale sunum ve değerlendirme süreçlerine ilişkin tüm iletişim e-mail sistemi ile gerçekleştirilir. Telefonla bilgi verilmez.